X

Kontakt z nami

Napisz do nas korzystając z tego formularza.
Rejestracji możesz dokonać również telefonicznie pod numerem + 48 533 554 000

* - koniecznie wypełnij |
« »
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3

Protezy

Protezy akrylowe

Protezy osiadające akrylowe są to ruchome uzupełnienia protetyczne wyjmowane z jamy ustnej stosowane
w przypadku całkowitych lub częściowych braków zębowych, wówczas, gdy inne rozwiązania są niemożliwe (protezy szkieletowe, mosty, prace oparte na implantach). W przypadku tych protez przenoszenie siły żucia ma charakter śluzówkowy, tzn. odbywa się drogą niefizjologiczną poprzez błonę śluzową, tkanką podśluzową na okostną i kość podÅ‚oża protezowanego, co doprowadza do jej szybszego zaniku.

W przypadku protez wspartych na resztkowym uzębieniu, czyli korzeniach zębów odpowiednio przygotowanych, siły przenoszone są prawidłową drogą poprze ozębną na kość. Protezy takie noszą nazwą protez nakładowych lub overdentures. Takie rozwiązanie sprzyja zachowaniu prawidłowej struktury i kształtu wyrostka zÄ™bodoÅ‚owego, zwiększa stabilizację protezy, a przy wykorzystaniu specjalnych zaczepów również retencją protezy. Sprzyja to większemu komfortowi przy użytkowaniu protez oraz szybszej adaptacji do nich.

Podobny efekt można uzyskać wspierając protezę całkowitą na dwóch do czterech implantów, co znakomicie poprawia utrzymanie protezy w jamie ustnej zwłaszcza w przypadku protezy dolnej.

Protezy szkieletowe

 

W przypadku rozległych braków częściowych lepszym rozwiązaniem aniżeli proteza częściowa osiadająca jest proteza szkieletowa. Jest to uzupełnienie o konstrukcji metalowo-akrylowej, posiadające elementy umożliwiające przenoszenie siły żucia na kość poprzez zęby własne.

 

 

 

 

Prace kombinowane

praca kombinowana = most(y) lub korony z zaczepami precyzyjnymi + proteza szkieletowa

W przypadku, kiedy pacjent ze względów kosmetycznych nie akceptuje widocznych klamer na zębach przednich lub bocznych, można zaplanować inne rozwiązanie polegające na zastosowaniu precyzyjnych zaczepów protetycznych- zasuw, zatrzasków lub rygli, które są całkowicie niewidoczne, ale wymagają dodatkowego wykonania koron lub mostów.
Korona z precyzyjnym elementem mocujÄ…cym protezÄ™ szkieletowÄ… - zasuwÄ…Korona z precyzyjnym elementem mocujÄ…cym protezÄ™ szkieletowÄ…- zasuwÄ…

 

 

 

 

 

Proteza szkieletowa na zasuwach